تور تفلیس را با گشت نوید تجربه کنید تور تفلیس: تفلیس یکی از قدیمی ترین شهرک های جهان است. باستان شناسان شواهدی از بقای انسان را که از ۴۰۰۰ قبل از میلاد تاکنون به دست آمده است، پیدا کرده اند.این نیز بسیار زیبا است، با ترکیب زیبایی از زیبایی طبیعی و جذابیت بی نظیر آن