بازدید جناب آقای خسروآبادی ( رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری) از غرفه گشت نوید در نمایشگاه حجاب

nama2

عکس یادبود در نمایشگاه حجاب در کنار جناب آقای خسروآبادی ( رییس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری)

nama3