تور استانبول

istanbul-net تور استانبول چرا اینقدر گردشگر و توریست خارجی دارد؟  تور استانبول:معمولا کسی و یا آژانسی وجود  ندارد که در مورد تور استانبول و تور های آن مطلبی در سایتش نباشد. مردم به چند دلیل به استانبول سفر می کنند که: ۱-بزرگترین دلیل مسافرت به استانبول تجارت است و یا خرید لوازم ، پوشاک و  … ادامه خواندن تور استانبول