برای رزرو تور روی نام هتل کلیک کنید

بلیط
خدمات تور
ترانسفر فرودگاهی
بیمه مسافرتی سامان
راهنمای فارسی زبان

مدارک لازم

اصل پاسپورت بااعتبار حداقل ۷ ماه

تور تفلیس نوروز ۹۷

هتلستارهسرویسشب هااتاق دو تختاتاق یک تختکودک با تختکودک بدون تخت
KAVELA۳BB۳ شب
۴ شب
۷ شب
۲۵۱۰۰۰۰
۲۶۵۵۰۰۰
۳۰۵۵۰۰۰
۲۹۴۵۰۰۰
۳۲۲۵۰۰۰
۴۰۱۵۰۰۰
۲۴۶۵۰۰۰
۲۵۹۵۰۰۰
۲۹۵۵۰۰۰
۱۵۹۵۰۰۰
DEJAVO۳BB۳ شب
۴ شب
۷ شب
۲۷۲۵۰۰۰
۲۸۹۵۰۰۰
۳۴۹۵۰۰۰
۳۲۹۵۰۰۰
۳۶۷۵۰۰۰
۴۸۵۵۰۰۰
۲۴۶۵۰۰۰
۲۵۹۵۰۰۰
۲۹۵۵۰۰۰
۱۵۹۵۰۰۰
EURASIA۳BB۳ شب
۴ شب
۷ شب
۲۷۹۵۰۰۰
۳۰۲۵۰۰۰
۳۶۹۵۰۰۰
۳۴۷۵۰۰۰
۳۹۱۵۰۰۰
۵۲۷۵۰۰۰
۲۴۶۵۰۰۰
۲۵۹۵۰۰۰
۲۹۵۵۰۰۰
۱۵۹۵۰۰۰
VERE PALACE۴BB۳ شب
۴ شب
۷ شب
۳۸۵۵۰۰۰
۴۴۵۵۰۰۰
۶۱۵۵۰۰۰
۵۲۹۵۰۰۰
۶۳۷۵۰۰۰
۹۴۹۵۰۰۰
۳۴۶۵۰۰۰
۳۹۲۵۰۰۰
۵۲۷۵۰۰۰
۱۵۹۵۰۰۰
کنترل پاسپورت به عهده مسافر یا آژانس درخواست کننده می باشد.
بیمه مسافرتی برای مسافرین بالای ۶۰سال الزامی و شامل هزینه می باشد.
پروازها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد.
نرخ نوزاد :۲۹۰۰۰۰