تور مالزی

تور کوالالامپور

خدمات تور ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سامان ۱ گشت شهری بلیط سیم کارت
تور کوالالامپور و پنانگ

تور کوالا و پنانگ

خدمات تور ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سامان گشت شهری با ناهار ایرانی بلیط
تور کوالا و سنگاپور

تور کوالاو سنگاپور

خدمات تور ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سامان گشت شهری با ناهاردر کوالا بلیط
تور کوالا و لنکاوی

تور کوالا و لنکاوی

خدمات تور ترانسفر فرودگاهی بیمه مسافرتی سامان گشت شهری با ناهار بلیط سیم